Wyspa Megaride oraz Castel dell’Ovo, czyli Zamek Jajeczny w Neapolu

Naples, Italy - built during the 15th century, and a main landmark in Naples, Castel dell'Ovo (Egg Castle) is a seaside castle located in the Gulf of Naples

Zamek Jajeczny Castel dell’Ovo, czyli Zamek Jajeczny zawdzięcza swą przedziwną nazwę miejscowej legendzie, która głosi, że słynny wieszcz rzymski Wergiliusz posiadał magiczne jajko. Gdy umarł, pochowany został w Neapolu, a jajko przeniesiono do zamku i tam ukryto, aby dodatkowo ochraniało budowlę. Według miejscowych podań umieszczono … Zobacz więcej »