Uniwersytet Fryderyka II w Neapolu

, , Tagi , , ,

Historia

Uniwersytet w Neapolu jest jednym z najstarszych uniwersytetów w Europie. Stworzony na regułach odmiennych od typowych uniwersytetów w stylu bolońskim, czy paryskim, znany był z niezwykle surowych reguł. Zarówno studenci, jak i profesorowie mieli zakaz opuszczania murów. Był to uniwersytet państwowy, starający się zachować swą niezależność od Kościoła. W 1992 r. został nazwany imieniem Fryderyka II, aby podkreślić jego zamierzchłe początki i duży dorobek. Powstał bowiem już 5 czerwca 1224 r. kiedy to imperator szwabski i król Sycylii, Fryderyk II właśnie wydał edykt instytucyjny w Syrakuzie. Jednak laicki charakter okoliczności, nie uchronił go od znaczących ingerencji Kościoła w życie kulturalne Uniwersytetu.

Wielowieczna historia Uniwersytetu Neapolitańskiego posiada wiele ciemniejszych momentów oraz okresów zastoju, lecz również wiele innowacyjnych posunięć, które do dziś przyciągają uwagę europejskiego świata uniwersyteckiego. W ciągu całej swej historii, uniwersytet zawsze  był ośrodkiem kultury, działającym dzięki młodzieży uniwersyteckiej, która w wykształceniu wyższym widziała perspektywy lepszego życia i obycia. Neapol był jedynym miastem południowoeuropejskim będącym siedzibą studiów uniwersyteckich (oprócz szkoły medycznej w Salerno) aż do utworzenia państwa włoskiego, co znacznie wpłynęło na jego wzrost demograficzny i prestiż. W Neapolu studiowały takie osobowości jak Giovanni Boccaccio, Tomasz z Akwinu, Francesco Petrarca, Giordano Bruno, Benedetto Croce, Giorgio Napolitano, czy też znany dziś ze swych artykułów krytykujących mafię     , dziennikarz Roberto Saviano. Szczególnie ważną rolę sprawowała szkoła prawa cywilnego, która miała znaczenie ogólnoeuropejskie.

Pozycja Uniwersytetu

Na przestrzeni lat, Uniwersytet raz po raz tracił i zyskiwał swoją pozycję, ze względu na zmiany polityczne, czy też epidemie. Dopiero pod koniec XVI wieku ze względu na wysoki rozwój szkolnictwa i oświaty i pomimo interwencji Kościoła Uniwersytet zaczął odzyskiwać swą pozycję. W 1777 r. siedziba Uniwersytetu została przeniesiona  do budynku Salvatore o Gesù Vecchio, będącej przedtem siedzibą jezuickiego Collegio Massimo. Bardziej radykalne zmiany nastąpiły podczas tak zwanego Dziesięciolecia Francuskiego (1806 – 1815) za sprawą Giuseppe Bonaparte i Gioacchino Murat. Nowy Uniwersytet składał się z pięciu wydziałów literatury i filozofii, matematyki i fizyki, medycyny, prawa oraz teologii. Ponadto przy współpracy z uniwersytetem powstało obserwatorium astronomiczne, ogród botaniczny, muzeum minerałów i zoologii. W 1852 r. patronem Uniwersytetu został Św. Tomasz z Akwinu. Podczas gdy młodzieży uniwersyteckiej przybywało, zmieniając Neapol w trzecie co do wielkości miasto uniwersyteckie, zaraz po Berlinie i Wiedniu, problemy związane z lokalizacją, brakiem klinik, laboratoriów badawczych oraz brakiem wystarczających funduszy, ciągle pozostawały nierozwiązane.  W konsekwencji, cholera w 1884 r. sieje spustoszenie w przeludnionych dzielnicach, gdzie były położone także siedziby uniwersyteckie. Te stały się częścią planu rekonstrukcji miasta i podobnego prawa w 15 stycznia 1885. 16 grudnia 1908 odbyła się inauguracja nowego budynku przy Corso Umberto.

Zniszczenia podczas wojny

Podczas wojny budynki uniwersyteckie uległy znacznym zniszczeniom. Laboratoria i gabinety zostału udostępnione do użytku wojsk. Główny budynek Corso Umberto został podpalony przez Niemców 12 września 1943 r.

W latach 70. Uniwersytet w Neapolu uległ znacznemu powiększeniu, powstały nowe wydziały, do których uczęszczało ok. 75000 studentów, z czego połowę stanowili studenci medycyny, prawa i nauk ścisłych, w latach 90. liczba ta przekroczyła 100 000 studentów.

Obecnie uniwersytet posiada kierunki na takich wydziałach, takich specjalizacji jak: Architektura, Ekonomia, Farmacja, Prawo, Inżynieria, Medycyna i Chirurgia, Weterynaria, Nauki Biotechnologiczne, Nauki Ścisłe, Nauki Polityczne, Socjologia oraz Nauki Humanistyczne.

Uniwersytet oferuje wiele programów wymian międzynarodowych dla studentów, takich jak Erasmus, czy Erasmus Mundus, a także wiele stypendiów dla najlepszych studentów.
Strona www Uniwersytetu:

http://www.unina.it

Neapol – gdzie spać?

Najlepsze hotele w Neapolu

Poprzedni

Kościół San Domenico Maggiore

Teatr San Carlo

Następny

Dodaj komentarz